Antonio Agustin Montenegro

Antonio Agustin Montenegro

Presidente
 
Karina  Paola Garcia

Karina Paola Garcia

Tesorera
 
Lucia Elena Montenegro

Lucia Elena Montenegro

Secretaria
 
Erika Luisina Gomelsky

Erika Luisina Gomelsky

Revisora de Cuentas